Regler Norgescup 2010

.

Regelverket for Norgescupen 2010 er endret i forhold til tidligere år ved at det nå også kåres beste oppdretter basert på poeng oppnådd i oppdretterklasse. Det kåres en ”Norgescupvinner” i hver klasse etter poengsystemet under og med premiering/markering på Norsk Vinner.


Regler for ”Norgescupen”


1. Åpen kun for norskoppdrettede hunder.

2. Det kåres en vinner i hver klasse og beste oppdretter basert på poengsystem som vedtas av HAR.

3. Maks. antall utstillinger som kan telles med er 3 og minimum er 2. Tellende utstillinger må være for forskjellige dommere.

4. Hund som rykker opp og konkurrerer i eldre klasse i løpet av sesongen, deltar i

”Norgescupen” i den klasse hvor vedkommende hund har flest tellende

resultater. Poeng kan oppsamles i flere klasser men man kan kun konkurrere om Norgescuptittelen i en klasse.

5. Dersom hunder står med likt antall poeng, vektes poengene etter antall deltagende hunder i klassen.

6. Alle utstillinger i perioden august – 1. juli inngår.

7. Eier av hund som ønsker å delta i konkurransen har selv ansvar å melde inn

resultatene til HAR senest 10. juli.

Poengberegning:

Klasse 12-18 og 18-24 Brukshundklasse Oppdretterklasse
Sg 1: 15
Sg 2: 12
Sg 3: 10
Sg 4: 8
Sg 5: 6
Sg 6: 5
Sg 7: 4
Sg 8: 3
Sg 9: 2
Sg10: 1
V1: 20
V2: 17
V3: 14
V4: 11
V5: 10
V6: 9
V7: 8
V8: 7
V9: 6
V10: 5

Nr. 1: 15
Nr. 2: 12
Nr. 3: 10
Nr. 4: 8
Nr. 5: 6