Januar

Februar

Mars
29-31 Avd. Indre Østfold              Askim

April

Mai

12-13 Avd. Sarpsborg                 Sarpsborg
19-21 Avd. Nordenfjeldske         Trondheim
26-27 Avd. Fredrikstad               Fredrikstad
26-27 Avd. Rogaland                  Stavanger

Juni 
08-09 Avd. Finnmark                  Alta
16-17 Avd. Romerike                 Lillestrøm
24-25 Avd. Finnmark                  Alta         

Juli

August

September  
22-23 Avd. Finnmark                 Alta

Oktober
06-07 Avd. Finnmark                Alta
27-28 Avd. Indre Østfold          Askim


 

 

.