Regler for Norsk Avlskåring (Oppdatert 2016)

 1. Forutsetninger for kåringsdeltagelse

 

  1. Angående hundene
   1. Tillatt å kåre er kun tyske schäferhunder som er registrert i NKK eller andre samarbeidende klubber.
  2. Alder ved kåringstidspunkt.
   1. -Hannhund: minimum 20 måneder.
   2. Tispe: minimum 16 måneder.
  3. Andre krav:
   1. HD-status inntil grad C (svak grad).
   2. AA-status inntil svak grad.
  4. Dokumentasjon på utstillingspremiering minimum ”G” fra spesialutstilling (tysk mønster) dømt av SV/FCI eller NSchK godkjent dommer.
  5. Alle dokumentasjoner på oppfylling av overnevnte kriterier må medbringes i original form og forevises kårings leder/dommer på prøvedagen.
  6. Hunden skal ha bestått ferdselsprøve, Karakterest eller Funksjonsanalyse.
  7. Hunden skal være ID-merket.
  8. Syke hunder kan ikke framstilles til bedømmelse.
  9. Løpske tisper kan delta, men eier/fører skal ved ankomst melde fra om dette til kåringslederen som regulerer deltagelsen.2. Angående Dommerne

 1. Kåringen bedømmes av en dommer3. Kåringen

 1. Vesenstest
  1. Dommeren gjennomfører en vesenstest av hver hund. Kontroll av hundens vesen skal skje gjennom hele kåringen. Hunden skal i henhold til standard opptre sikkert, dvs. utvungen, tilgjengelig, selvsikker, nervefast og godmodig/veloppdragen.

 

 

2. Skuddprøve

 1. Fra en avstand på minst 15 skritt skal det avfyres minst 2 skudd med en startpistol (6mm).
 2. Hunden skal føres stående i slakk line og forholde seg likegyldig.4. AVLSKÅRING

 1. Avlskåring. AKKL

Avlskåring er høyeste avlskvalifikasjon. I denne klassen kommer hunder som: i anatomisk oppbygning ligger tett opp til standarden. er selvsikker og nervefast. er utdannet; SchH-/ IPO I eller tilsvarende R Sp/ R Rp I eller tilsvarende SL1 eller tilsvarende SP H I /SP H II opprykk til klasse C etter NKKs Bruksprøveprogram inkl. BH, bestått NKK kåringsprøve inkl. BH, godkjent polititjenestehund godkjent tjenestehund for politi eller forsvar godkjent Redningshund klasse A har korrekt bitt og fulltallig tannsett. Dobbel P1 er tillatt HD-status: Til og med svak grad (A,B,C) AA status: Til og med svak grad
Kåret blir også hunder som: har små innskrenkninger i anatomiske oppbygning. har over- eller understørrelse med inntil 1 cm. har følgende tann-/bittfeil: minus en eller to P1 eller minus en P1 og en fortann eller minus en P2 eller er tangbitt. har HD-status: Til og med svak grad (A,B,C) AA-status: Til og med svak grad

 5. Avlsgodkjent.

I denne klassen kommer hunder som mangler bruksmeritter men ellers innehar samme kriterier som AKKL. Innenfor kåringsåret samt påfølgende år, kan hunden automatisk oppgarderes til Akkl, ved fremleggelse av dokumentasjon på gyldig utdannelse. Avlsgodkjent kan tildeles hunder som mangler utdannelse i henhold til pkt og har bestått Ferdselsprøve (BH), karaktertest eller Funksjonsanalyse. Tilfredsstiller øvrige krav i henhold til pkt. 4

 6. Ikke egnet til kåring.

 1. Hunder som ikke tilfredsstiller kravene i henhold til kan ikke avlskåres / avlsgodkjennes. Disse registreres som ” Ikke egnet for avl”

 

 7. Tilbakekalling av godkjenning til avl.

  1. Tidligere godkjent hunder kan sperres for avl dersom;
  2. hannhund med 10 parringer eller mer enn 30 avkom har mindre enn 65 % Fri HD/AA.
  3. Hunden viser tydelig vesensmangler ved prøver og tester.
  4. Hunden markerer seg som nedarver av andre sykelige defekter.
  5. Hunden utvikler uønsket atferd.
  6. HAR kan dessuten når særlige grunner tilsier det, sperre en hund for avl for kortere eller lengre tidsrom.
  7. NschK eller HAR eller dens medlemmer kan ikke stilles til ansvar for eventuell avkåring av hund med bakgrunn av overnevnte forhold. Avgjørelse etter dette punkt, kan ankes inn for Hovedstyret 8. Mentalitet.

 1. Hunden skal under hele kåringen vise den selvsikkerhet og mentalitet som standarden beskriver.

 

  9. Måling

 1. Kåringsdommer foretar måling av mankehøyde, brystdybde og brystomkrets.

 

10. Bedømmelse i stand og bevegelse.

 1. Gjennom denne fremvisning fremsetter kåringsdommer sin
 2. kåringsbeskrivelse. Hunden skal under denne fremvisning være minst mulig påvirket av hjelpere.

 

11. Beskrivelse og dokumenter.

 1. Etter avsluttet kåring av hver hund, gir kåringsdommer en åpen beskrivelse.
 2. Bevis på gjennomført kåring utstedes av kåringsdommer.

 

12. Forbedring av kåring/godkjennelse.

 1. Eier av hund som er kåret (inkl. avlsgodkjenning) har mulighet til å framstille
hunden til kåringsforbedring for samme kåringsdommer, men tidligst det påfølgende år.
Et unntak fra dette er kun tillatt etter samtykke fra kåringsdommer som har truffet beslutning
om forbedring. Dersom tidligere kåringsdommer godkjenner det kan hunden fremstilles for ny kåringsdommer.

2. Ønsket om kåringsforbedring er på begge områder (kåring/godkjenning) kun mulig en gang.

13. Avkåring.

Hund Kåret eller avlsgodkjent kan av kåringsdommer miste sin status, dersom den, i et forsøk på å forbedre sin status, ikke lenger er kvalifisert til kåring/godkjenning.

Kåringen avsluttes/ugyldiggjøres ved salg av hunden til et ikke-medlem så sant denne ikke i løpet av tre måneder blir medlem i NSchK.

.