Godkjente juniorhandlere

Regler og rutiner for juniorhandling

Vesten er juniorhandlers eiendom og kjøpes for kr. 400,-. Den har en kvalitet som gjør at den skal kunne vare i hele perioden vedkommende konkurrerer ( opptil 8 år).

Klubben har åpnet et konto som er øremerket Juniorhandlere/juniorsamling. Konto nr. er 1503.95.09005   -   Det er ABSOLUTT lov å gi spons til våre juniorer !!!!