Gjeldende fra 2012 vil det ikke lengere kåres hunder i klasse 1 og 2.

Dette fordi vi ønsker å sidestille den Norske kåringen med den SV (Tysk Schäferhund Klubb) bruker. Det
betyr at i fremtiden blir hunden kåret eller ikke kåret. (For avlsgodkjenning gjelder samme som tidligere)

.