HS ÆRESPREMIE I BRUKS (RRP/RSP el. NKK BRUKSHUNDPRØVER) Oppdatert 19.09.2016

Deles ut til den ekvipasje som gjennom året har oppnådd høyest poeng av 3 tellende stevner, forutsatt at prøven er bestått (T)/Godkjent. Må ha deltatt på minimum 3 stevner. Slutt predikatet/slutt sum gir poeng iflg. tabell nedenfor. Ved ev. poenglikhet avgjør total prosent av maks poeng for disse 3 stevner.

For NKK Brukshundprøver gjelder i tillegg kravene (min. poeng) for spesialøvelsene som vanlig. For RRP/RSP gjelder i tillegg krav for min. poeng i Gr. A og B.

Prøvene må være terminfestede stevner i Norge, pluss NM/Nordisk.

Forutsetningen er at stevnene skal arrangeres av NSchK eller samarbeidende klubb, periode 1/12-30/11.

Eier og fører skal være medlem i NSchK og starte med schäferhund. En forutsetning for utmerkelsen er at eier/fører opptrer i samsvar med retningslinjer gitt av NSchK. Hunden skal være registrert i NKK.

Eier/fører sender uoppfordret inn skjema til sitt avdelingsstyre som videresender søknaden til HBU senest 30 november hvert år.

POENGTABELL

                                NKK Bruksh. prøver.  A       RRP/RSP 3                             

10 POENG Min. 600 poeng V (Fremragende)
9 POENG
8 POENG Min. 550 poeng SG
7 POENG
6 POENG Min. 440 poeng G
5 POENG
4 POENG Min. 325 poeng T
3 POENG
2 POENG
1 POENG

                                 NKK Bruksh. prøver.  B       RRP/RSP 2                    

10 POENG
9 POENG Min. 600 poeng V (Fremragende)
8 POENG  
7 POENG Min. 550 poeng SG
6 POENG
5 POENG Min. 440 poeng G
4 POENG
3 POENG Min. 325 poeng T
2 POENG
1 POENG

                      NKK Bruksh. prøver.  C         RRP/RSP 1         NKK Bruksh. prøver.  D

10 POENG
9 POENG
8 POENG Min. 600 poeng V (Fremragende)
7 POENG
6 POENG Min. 550 poeng SG
5 POENG Min. 600 poeng
4 POENG Min. 440 poeng G Min. 550 poeng
3 POENG
2 POENG Min. 325 poeng T Min. 440 poeng
1 POENG Min. 325 poeng

Deltakelse på NM og Nordisk gir 2 poeng, plassering i disse mesterskap 1-3 gir 3 poeng ekstra.