Melding om parring og fødsel

Denne melding skal sendes senest 14 dager etter paring/fødsel. 

Oppdretter er selv ansvarlig for at paringen er innenfor de til enhver tid gjeldende avlsstatutter. 

Ved bruk av utenlandsk hannhund kan HAR-sekretariatet be oppdretter forelegge stamtavle og kåringsbeskrivelse. 

NB! Parring/fødsler skal også legges inn på valpelisten vår. 

 

Kryss av hvis parring er foretatt i utlandet