LD-utstillinger 2018

31.03.2018 LD utstilling Sør/Øst1 - Norsk Schäferhund Klub avd. Indre Østfold

                               Dommer: Oddbjørn Winther

19.05.2018 LD Midt-Norge – Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske

                               Dommer: Svein-Egil Vagle

26.05.2018 LD Sør/Vest – Norsk Schäferhund Klub avd. Rogaland

                                Dommer: Karl Otto Ojala

17.06.2018 LD Sør/Øst2 – Norsk Schäferhund Klub avd. Romerike

                               Dommer: Leif V. Belgen

24.06.2018 LD Nord – Norsk Schäferhund Klub avd. Finnmark

                               Dommer: Svein-Egil Vagle