Tempiq

INNEHAVERS NAVN: Roger og Marianne Svendsen
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 7387 Singsås
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 47902039
INNEHAVERS MAIL: roger.svendsen@gauldalen.no
Located in: Oppdretterlisten