Ådlandsgården

INNEHAVERS NAVN: Christina Jørgensen Gjøen
INNEHAVERS ADRESSE: Osterøyvegen 2800
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 5283 Fotlandsvåg
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 40161430
INNEHAVERS MAIL: Rex.gj@hotmail.com
Located in: Oppdretterlisten