Dory's Team V-E

INNEHAVERS NAVN: Vigdis Holdnes Jørgensen/Erik Jørgensen
INNEHAVERS ADRESSE: Høgholen, Åkrokvegen 20
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 2114 Disenå
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: +47 48212960
INNEHAVERS MAIL: hjvigdis@online.no
BESKRIVELSE: Langhår
Located in: Oppdretterlisten