Chaila

INNEHAVERS NAVN: NEDAHL TORILL OG ODD ARVE/ EGGAN INGVILD SUREN
INNEHAVERS ADRESSE: KJELVOLLVEGEN 100
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 7232 LUNDAMO
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 98639327(Odd Arve) 97484081 (Ingvild)
Located in: Oppdretterlisten