Barbaras

INNEHAVERS NAVN: Terje M. Kristoffersen
INNEHAVERS ADRESSE: Julsrudveien 56
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 1892 Degernes
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 97065708
INNEHAVERS MAIL: barbaras@hotmail.no
Located in: Oppdretterlisten