Bukkesti

INNEHAVERS NAVN: svein nilsen
INNEHAVERS ADRESSE: plogveien 12
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 1809 askim
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 46431339
INNEHAVERS MAIL: niknilse@online.no
INNEHAVERS HJEMMESIDE: https://www.facebook.com/groups/135484586480100/
Located in: Oppdretterlisten