Exram

INNEHAVERS NAVN: Bente og Terje Vehus
INNEHAVERS ADRESSE: Lerkevegen 44
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 4700 Vennesla
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 98294305
INNEHAVERS MAIL: Terje.vehus@vennesla.kommune.no
BESKRIVELSE: Kennelen ble startet i 1984. Vi driver med lydighet, Ipo og utstilling. Driver ett lite oppdrett i hjemmemiljø.
Located in: Oppdretterlisten