Rallarbo

INNEHAVERS NAVN: Tore Mehlum, Petter Mehlum og Tommy Oftedal
INNEHAVERS ADRESSE: Austråttveien 49A
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 4306 Sandnes
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 92015488 / 91887345 / 99086948
INNEHAVERS MAIL: tommyoftedal@hotmail.com
Located in: Oppdretterlisten