Bergtatt

INNEHAVERS NAVN: Heidi Thoresen
INNEHAVERS ADRESSE: Vivestadlinna 305
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 3175 Ramnes
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 98654902
INNEHAVERS MAIL: kennelbergtatt@gmail.com
INNEHAVERS HJEMMESIDE: Kennelbergtatt.com
BESKRIVELSE: Brukshund Schæfer
Located in: Oppdretterlisten