Romi

INNEHAVERS NAVN: Rolf Mangerud / Trond Aagesen
INNEHAVERS ADRESSE: Gamle Rovenv 253
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 1900 Fetsund
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 92843969 / 92255195
INNEHAVERS MAIL: meradog@online.no
INNEHAVERS HJEMMESIDE: www.romi.no
BESKRIVELSE: Vi i kennel Romi er 2 samboerpar: Rolf Mangerud og Annelie Wreming, som bor i Fetsund. (ca 3 mil fra Oslo) Trond Aagesen og Marit Høve, som bor på Bosberg. (ca 1 mil fra Trondheim)
BILDE/LOGO 600x400px: filippinaquelle 2015
Located in: Oppdretterlisten