Heldenhaft

INNEHAVERS NAVN: Emma Gustafsson
INNEHAVERS ADRESSE: Husebyveien 55
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 1621 Gressvik
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 46760999
INNEHAVERS MAIL: ipoemma@hotmail.com
INNEHAVERS HJEMMESIDE: www.heldenhaft.no
BESKRIVELSE: Oppdrett av Schäferhund til sport og tjeneste.
Located in: Oppdretterlisten