Sjetnehagen

INNEHAVERS NAVN: Catharina Asphaug
INNEHAVERS ADRESSE: Lønn.v.4
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 7059 Jakobsli
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 45392910, 73180130
INNEHAVERS MAIL: rinasp@gmail.com
INNEHAVERS HJEMMESIDE: sjetenhagen.com
BESKRIVELSE: Kennel Sjetnehagen, oppdrett av Schäferhund. Kennel Sjetnehagen ble startet opp av Gunnar og Jorunn Strand i '70åra. Nå i nyere tid har barnebarna Catharina Asphaug og Janne Strand blitt medinnehavere i Kennel Sjetnehagen.
BILDE/LOGO 600x400px: Wong
BILDE/LOGO 400x600px: Sjetenhagen Logo
Located in: Oppdretterlisten