Irbo

INNEHAVERS NAVN: Marianne Hermansen
INNEHAVERS ADRESSE: Strengenveien 174
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 1860 Trøgstad
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 47311014 / 91615546
INNEHAVERS MAIL: mherman3@online.no
INNEHAVERS HJEMMESIDE: kennelirbo.dinstudio.no
Located in: Oppdretterlisten