Ingodd

INNEHAVERS NAVN: Liv Evjen
INNEHAVERS ADRESSE: Fagerheim Alle 81 B
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 7040 Trondheim
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: 73921149 / 99718130
INNEHAVERS MAIL: liv.evjen@online.no
INNEHAVERS HJEMMESIDE: www.ingodds.com
BESKRIVELSE: Kvalitetsoppdrett av schäferhunder i mere enn 50 år.
Located in: Oppdretterlisten