Burrymo

INNEHAVERS NAVN: Lise og Sverre Kirkemo
INNEHAVERS ADRESSE: P. b. 217, Manglerud
INNEHAVERS POSTNR. OG POSTADRESSE: 0612 Oslo
INNEHAVERS TELEFON OG MOBIL TELEFON: +47 91364047 - +47 90726450
INNEHAVERS MAIL: burrymo@frisurf.no
INNEHAVERS HJEMMESIDE: www.kennelburrymo.net
BESKRIVELSE: Vi driver et lite oppdrett. Legger stor vekt på mentalitet, samarbeidsevne, bruksegenskaper og til slutt eksteriør. Hver valp får individuell oppfølging etter fylte 7 uker. Besøk vår hjemmeside for mer informasjon om oss og våre hunder.
BILDE/LOGO 600x400px: IMG_1063
Located in: Oppdretterlisten