Januar
28-29 Avd. Fredrikstad             Fredrikstad

Mars
04-05 Avd. Rogaland               Stavanger

April
01-02 Avd. Bergen                   Bergen
29-30 Avd. Rogaland               Stavanger
29-30 Avd. Nordenfjeldske       Trondheim

Mai
06-07 Avd. Indre Østfold          Askim
06-07 Avd. Sarpsborg              Sarpsborg
20-21 Avd. Fredrikstad             Fredrikstad
20-21 Avd. Oppland                Biri
27-28 Avd. Helgeland               Mo i Rana
27-28 Avd. Romerike               Lillestrøm

Juni
03-04 Avd. Hallingdal             Hallingdal
17-18 Avd. Arendal                Arendal
17-18 Avd. Tromsø                Tromsø
24-25 Avd. Møre & Romsdal   Kristiandsund           
24-25 Avd. Finnmark             Alta
        
Juli
01-02 Avd. Nordenfjeldske    Trondheim

August
26-27 Avd. Rogaland            Stavanger

September
16-17 Avd. Helgeland          Mo i Rana
16-17 Avd. Tromsø             Tromsø
23-24 Avd. Finnmark           Alta
24-25 Avd. Nordenfjeldske  Trondheim
23-24 Avd. Grenland           Skien
         

Oktober
07-08 Avd. Finnmark         Alta
28-29 Avd. Indre Østfold   Askim

November

.