Januar

Februar

Mars

April
29-30 Avd. Rogaland                   Stavanger
29-30 Avd. Nordenfjeldske           Trondheim

Mai
06-07 Avd. Sarpsborg                   Sarpsborg
20-21 Avd. Fredrikstad                  Fredrikstad
27-28 Avd. Romerike                    Lillestrøm

Juni 
03-04 Avd. Hallingdal                  Nesbyen
24-25 Avd. Finnmark                   Alta         

Juli
01-02 Avd. Nordenfjeldske          Trondheim

August

September  
16-17 Avd. Tromsø                    Tromsø
23-24 Avd. Finnmark                 Alta

Oktober
07-08 Avd. Finnmark                Alta


 

 

.