Om Norsk Schäferhund Klubb

Klubben, med ca. 2.300 medlemmer på landsbasis, er landets største raseklubb knyttet til Norsk Kennel Klub. Vi har også utstrakt kontakt med klubber på verdensbasis. Som raseklubb arbeider vi for å ivareta vår rases egenskaper som en av verdens mest anvendbare hunder. Det er anvendbarheten vi legger vekt på, og som også gjør Schäferhunden til den populære rasen den er i dag. Formålsparagrafen som omhandler utdanning / bruk av rasen, hvordan klubben skal drives sammen med rasestandarden og våre regler for avl og oppdrett er derfor sentrale deler av vårt regelverk.

Les mer...

 

DR banner